Składki i opłaty - K-15

Przejdź do treści

Składki i opłaty

Regulamin i dokumenty
Opłaty związane z przynależnością do Klubu Sportowego K-15 Halickie
Wpisowe - 100,-

Składka członkowska roczna dla nowych członków oraz dla członków nie posiadających licencji PZSS - 200zł
Składka członkowska roczna dla członków posiadających licencję PZSS - 240zł
nowi członkowie, którzy wstąpią do klubu w miesiącach sierpień, wrzesień, październik i listopad opłacają składkę członkowską w połowie wysokości,
nowi członkowie którzy wstąpią w grudniu danego roku są zwolnieni ze składki członkowskiej.
opłata w wysokości 50zł z tytułu uzyskania licencji zawodniczej PZSS za rok 2015 wliczona jest w roczną składkę członkowską.
Sładka członkowska roczna powinna zostać opłacona do 30 maja roku składkowego, nowi członkowie wpisowe i składkę powinni opłacić bezzwłocznie.
W przypadku niedotrzymania tego terminu składki mogą wzrosnąć o 25%. Składka członkowska roczna za lata ubiegłe 240zł/za rok.

Licencje zawodnicze PZSS
Opłata za przedłużenie lub wydanie licencji zawodniczej PZSS
w wysokości 50,-zł wliczona jest w składkę członkowską.
Wnioski o przedłużenie lub wydanie licencji zawodniczej należy składać do Zarządu Klubu.
Wnioskom osób, które zalegają ze składkami członkowskimi nie będzie nadawany dalszy bieg!
Posiadacze licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego mogą przedłużyć ich ważność na rok 2016r, jeżeli w 2015 roku zaliczyli odpowiednią ilość osobostartów na zawodach wpisanych do kalendarza wojewódzkiego lub centralnego PZSS w ilości 4 startów w podstawowej dyscyplinie i po 2 w następnych np.
przy licencji na pistolet - karabin - strzelba:
- 4 starty w pistolecie, 2 w karabinie, 2 w strzelbie
albo
- 4 w karabinie, 2 w strzelbie i 2 w pistolecie
albo
- 4 w strzelbie, 2 w pistolecie i 2 w karabinie.
przy licencji na pistolet i karabin:
- 4 w pistolecie i 2 w karabinie
albo
- 4 w karabinie i 2 w pistolecie
itp.
Pod pojęciem pistolet należy rozumieć pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu i pistolet pneumatyczny. Identycznie karabin - karabin bocznego zapłonu, karabin centralnego zapłonu i karabin pneumatyczny.
Jeżeli powyższy warunek został spełniony wówczas należy:
1) wypełnić "Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim", który znajduje się na stronie internetowej PZSS: Wniosek o przedłużenie
Liczą się jedynie osobostarty na zawodach, które są w kalendarzu wojewódzkim lub centralnym.
2) wypełniony wniosek z pkt. 1 należy przekazać Prezesowi Klubu.
Osoby, które nie będą miały odpowiedniej ilości osobostartów w roku 2018 mogą przedłużyć ważność swoich licencji na rok 2019, gdy poddadzą się egzaminowi w naszym Klubie - w tym celu należy kontaktować się z Prezesem.


NUMER KONTA

PKO 43 1020 1332 0000 1202 1001 3797
Klub Sportowy K-15 Halickie
Wróć do spisu treści