.: Aktualności
K-15 ROZPOCZĄŁ REKRUTACJĘ NA INSTRUKTOR STRZELECTWA

Program kursu składa się z około 250 godzin szkolenia.

ILOŚĆ MIEJSC GRUPA do 20 osób

Wymagania

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się bronią. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie. W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu z bronią umożliwiamy jedno lub dwudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 500 zł za dzień. Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w cenie 350 zł.

Uprawnienia po kursach w firmie K-15 są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych,szkołach i klubach sportowych.

Koszt Kursu:
Instruktor Sportu Strzeleckiego - Instruktor Strzelań Bojowych DOWÓDCA DRUŻYNY -2500 zł

ZAPISY

Tel.693 13 43 13
k15@poczta.fm

________________________________________________________________________________

Nowa strzelnica sportowa u Romana - Nowosady gmina #Hajnówka - 9 osi do 100m. POLECAMY! alterniative